© Powered by SiteSpirit

 
logo.png


De Fit Groep

De Fit Groep Verandermanagement

Organisaties kunnen niet veranderen! Mènsen veranderen organisaties. Ik help ze daarbij.

Er zijn allerlei redenen waarom veranderingen binnen organisaties nodig kunnen zijn:
-         een strategische heroriëntatie, zoals een fusie of overname, terug naar de basis
          (kernactiviteiten) of juist uitbreiding van activiteiten, veranderende markten of klantbehoeften,
          etcetera
-         de aanschaf van een nieuw systeem, waardoor de processen op een andere manier moeten
          worden ingericht
-         teruglopende winstgevendheid, waardoor hogere omzet en/of lagere kosten noodzakelijk
          worden
-         ontevreden klanten of te veel klachten door welke oorzaak dan ook
-         afdelingen of teams waarbinnen het "rommelt": ontevreden medewerkers of leidinggevenden,
          veel ruzie of niet coöperatief gedrag
-         inefficiënte manier van werken of te lange doorlooptijden

Als het duidelijk is dat er iets moet gebeuren, of misschien al wat de nieuwe situatie moet worden, is het nog niet helder op welke manier dat moet gebeuren.

Veranderen is een vak!

Een ingehuurde adviseur kijkt met een frisse blik naar de organisatie en legt heel snel de vinger op de zere plek. Is het een organisatie- of cultuurprobleem? Heeft het te maken met de manier waarop de leidinggevenden werken of zitten de processen niet goed in elkaar? Of zit het probleem meer in de communicatie: weten leidinggevenden voldoende wat er op de werkvloer gebeurd? Zijn medewerkers alleen maar met de uitvoering bezig of denken ze ook na over verbeteringen?

En als je dan veranderingen gaat aanpakken: hoe krijg je mensen hier enthousiast voor? Verval je na een tijdje niet weer in hetzelfde gedrag? Hoe betrek je de hele organisatie erin? Wat wordt er van jou als ondernemer of leidinggevende verwacht?

Over mij

Ik ben snel enthousiast voor nieuwe ontwikkelingen en dat straal ik ook uit. Daardoor krijg ik mensen in beweging. Een verandertraject waarin een cultuuromslag of een andere werkwijze moet plaatsvinden is mij op het lijf geschreven. Ook in Lean management ben ik gespecialiseerd, waarmee ik de organisatie kan leren op een effectieve manier continu te verbeteren.

Ik krijg snel een duidelijk beeld van de organisatie en de heersende cultuur. Zo leg ik vlug de vinger op de knel- en pijnpunten. Ik heb ervaring op verschillende niveaus in de rol van interim- of projectmanager, adviseur of trainer/coach.

Om de verandering te realiseren gebruik ik verschillende middelen en werkvormen: workshops, coaching, intervisie, training, projectleiding etc. Waarbij echter één aspect centraal staat: er moet iets veranderen in houding en gedrag van mensen.

Specialismen: Verandertrajecten bij systeemimplementaties, reorganisaties, fusies en overnames, centralisering of juist decentralisering, klant- of taakgerichter maken van teams en lean-management.


Logo_defitgroep_verandermanagement.jpgRon van_der+Aar

ron.png

Ron van der Aar

Adres
Christiaan Bruningsstraat 20
2064 XG Spaarndam

Telefoon
06-28940391

E-mail
ron@defitgroep.nl

Website
www.defitgroep.nl


twitter.png
linkedin.png

Dokter W. Nijestraat 34 - 2064 XC Spaarndam - info@ondernemersspaarndam.nl