© Powered by SiteSpirit

 
logo.png


Koningshoeve BV

De Koningshoeve is een biologisch zoogkoeienbedrijf, de Ettingen een biologisch melkveebedrijf.
Beide boerderijen liggen in het recreatiegebied Spaarnwoude tussen Amsterdam en Haarlem. Natuurbeheer is heel belangrijk op de Koningshoeve en de Ettingen. U kunt bij ons genieten van de vele weidevogels, de kleurrijke bloemen en kruiden in het grasland en de natuurrijke slootoevers met wuivend riet. U kunt het malse vlees van onze koeien kopen bij slagers in Amsterdam en Haarlem en natuurlijk bij Noord-Hollandse supermarkten.

Doel
...een mooi roodbruin kalf bij zijn moeder in de wei. Moeder herkauwt rustig, het kalf drinkt. Een uitgestrekte vlucht wulpen trekt langs de horizon. Kievieten krijsen terwijl ze stuntvliegen rond het meertje en boven de uitgestrekte weilanden...

Recreatiegebied Spaarnwoude is een van de meest weidevogelrijke gebieden in heel Nederland. De Koningshoeve en de Ettingen houden de weidevogelpopulatie uitstekend op peil. Met vogelvriendelijk beheer zoals het gebruik van ruige mest, nestbeschermers, uitgestelde maaidata en het laten staan van ruig gras als verstopplek voor jonge vogels.

Natuurbeheer
Natuurbeheer is heel belangrijk voor de Koningshoeve en de Ettingen. Wij beheren een van meest weidevogelrijke gebieden in Nederland, en dat willen we graag zo houden. En wij bieden u de ruimte om te fietsen en te wandelen in het mooie Spaarnwoude. Zodat ook in het drukste stukje Nederland, tussen Haarlem en Amsterdam, nog plek is om van de rijke natuur en het weidse landschap te genieten.
Alle weilanden van de Koningshoeve en de Ettingen worden biologisch beheerd. Belangrijke uitgangspunten voor biologische boeren zijn het gebruik van dierlijke mest en een biologische bestrijding van ziekten en plagen. De koeien krijgen voldoende frisse lucht, daglicht, stro en ruimte. Wij gebruiken veel ruige mest uit onze potstallen om de weilanden te bemesten. Ruige mest is goed voor de bodemdiertjes: wormen, bacterien, schimmels en insecten verteren het graag. En de weidevogels genieten weer van een maaltijd van wormen en insecten. Ook gebruiken de vogels de stukjes stro in de ruige mest graag als nestmateriaal.
De Koningshoeve en de Ettingen realiseren verschillende natuurdoelstellingen. Weidevogelbeheer is voor ons het belangrijkst. Voor de weidevogels als de scholekster, de kieviet, de grutto en de wulp bemesten wij ons land vroeg in het voorjaar, voordat de vogels op de uitgestrekte weilanden gaan nestelen. Vrijwilligers van Landschap Noord Holland zoeken de weidevogelnesten voor ons en we plaatsen nestbeschermers over de nesten. Zo vertrappen de koeien de nesten niet als ze in de wei lopen. Tijdens de broedperiode maaien we niet, maar we stellen de maaidatum uit. Dat geeft ruiger gras voor onze koeien, maar ons robuuste Limousin vee is dat ruige gras wel gewend en eet het graag. Ook maaien we onze weilanden in mozaiekvorm. Dat betekent dat we steeds een gedeelte van het weiland maaien en op een ander stuk het hoge gras laten staan. Jonge vogels kunnen in het hoge gras een veilig plekje vinden. Bovendien proberen we de vossen zoveel mogelijk te verjagen.

logo koningshoeve.jpg


Gertjan van_Tunen

gertjan.png

Gertjan van Tunen

Adres
Kerkweg 33
2064 KS Spaarnwoude

Telefoon
023- 5388410
06- 50647048

E-mail
info@koningshoevebv.nl

Website
www.koningshoeve-ettingen.nl


Dokter W. Nijestraat 34 - 2064 XC Spaarndam - info@ondernemersspaarndam.nl