© Powered by SiteSpirit

 
logo.png


Historie

historische foto 2.jpg

Gesgiedenisch

De beginjaaren van d'ondernemersveerenigingh Spaerndam.

21 augustusch 1975: Op initiatief van Joh. Beijerbergen-Van Henegouwen zijn bijna alle ondernemersch uijt Spaerndam aenwezig in de Toerist om de door de gemeente Haerlemmerliede ende Spaernwoude in Oost geplande winkelsch te bespreken.

28 augustusch 1975: Oprigtingh ondernemersveerenigingh eene feijt. Voorzitter: Johan Beijerbergen van Henegouwen, Secretarisch: Nico Gorter, penninghmeeschter: Ko Knijnenburg, reserveleden: J. Bouwens en C. van Duffelen.

Vergaderinghen vonden plaetsch in de huiskamer van eene lit ende later in de vergaderzael van den Rabobank.
Er wasch nogh geen sprake van contributie. Op de Westkolck vonden Oudhollandsche spellen ende allerleij activiteijten plaets, gesponsort door de leden. Er wert veel plezier gemaekt en 't verdiende gelt wert gebruikt voor andre leucke seijzoensgebonden activiteijten ende doeleijnden.

Vanaf 2003 sijt 't bestuur enigszinsch verjonghd, er wert eene nieuwe koersch gevaren. Vanaf die tijt sijt 't aental leden van ± 30 leden gegroeijd naer ± 75 leden heden ten daaghe.

In 2008 wert Herman Spijker na ruim 25 jaer eene geweldighe voorzitter te sijn geweescht, opgevolgt door Leon Ravesteijn.
 
Eig'leyck sijt er heden ten daaghe verder niet soo heel veel veranderd. Er wort nogh steedsch vergadert bij d'ondernemersch ende 't gelt wort gebruikt voor bijvoorbeelt de in heijnde ende verre alom bekende Spaerndamsche Sinterklaesintoght.

Ja, één dingh sijt veranderd: d'ondernemersch sijn met hun tijt meegegaen,
net als de schrijfstijl...


Historische foto.jpg
Evenemententeller

bedrijfsbezoek
Wempe Transport
Portret19

Dokter W. Nijestraat 34 - 2064 XC Spaarndam - info@ondernemersspaarndam.nl