© Powered by SiteSpirit

 
logo.png


Bezoek aan de Oude Kerk Spaarndam

17 oktober 2022

Om 17.00 werden we hartelijk ontvangen door Peter Duval Slothouwer, koster van de protestantse Oude Kerk. Tot 17.30 geborreld en een welkom door de voorzitter.

Er werden alvast 2 data voor komende bijeenkomsten doorgegeven: maandag 28 november een gezamenlijke avond met de ondernemersvereniging van Halfweg/Zwanenburg in de Zoete Inval thema; Marketing Café
En op zaterdag 17 december de Kerstborrel.

Mededeling: De Sinterklaasintocht is op zaterdag 19 november om 14.00u op de Kolk.

Peter Duval Slothouwer vertelde over het verleden, heden en de toekomst van de Oude Kerk.
In 1626 was de start als kleine kapel op het Kerkplein, in de jaren daarna breidde de kapel zich uit met een middenschip, in 1862 een predikant en een kansel in 1665.
In 1875 werd het onlangs gerestaureerde orgel in gebruik genomen.
Tot 1829 konden er mensen tegen een behoorlijke betaling begraven worden in de Kerk, Cruquius, de waterbouwkundige(1678-1754)bekend van het droogmaken van de Haarlemmermeer ligt er begraven. Hier komt ook de term rijke stinkerd vandaan. Op een gegeven moment begon het te stinken in de kerk.
In 1927 heeft de Spaarndamse kunstschilder Cornelis Visser het mooie gebrandschilderde raam in het middenschip gemaakt. Als de zon ondergaat blijft Jezus lang verlicht.
De kerk heeft een kerkhof, is ook oorlogskerkhof.
De kerk is een monument en wordt niet alleen meer gebruikt voor kerkdiensten.
Het aantal gelovigen dat de kerkdiensten bezoekt neemt af. De kerk wordt al steeds meer gebruikt voor:
Rouw en trouwdiensten
Recepties
Lunches/diners
Concerten
Boekpresentaties
Stemlokaal
Koorrepetities en uitvoeringen
Afgelopen jaar werd Koningsdag gevierd in de tuin van de kerk.
Er is een zeer actieve Stichting” Vrienden van de Ouder Kerk” die tot doel heeft activiteiten van hoog niveau te organiseren in de prachtige kerk.

Momenteel zijn er 4 werkgroepen aan de slag met de toekomst van de Oude Kerk;
-Erfgoeddeel Buurtbakens
-Stadsherstel Amsterdam
-Rijksmonument
-PR en promotie
Erfgoeddeal Buurtbakens. De gemeente onderzoekt een 7 tal kerken in Haarlem om in de toekomst met 2 kerken doortegaan en deze panden ook te gebruiken voor gemeentelijke voorzieningen.
Dit proces vergt tijd: begin 2023 blijven er 5 kerken over en begin 2024 wordt er besloten welke kerken uiteindelijk overblijven.
De gemeente zorgt dan ook voor het onderhoud.

Stadsherstel Amsterdam.
In overleg met Stadsherstel zal worden bekeken hoe en onder welke voorwaarden stadsherstel geinteresseerd is in de Oude Kerk en eventueel het Dienstgebouw plus woning.
Vooralsnog zal daarover een besluit worden genomen in 2023/2024.

Rijksmonument.
In overleg met Rijksdienst Cultureel Erfgoed zal worden onderzocht welke bouwkundige aanpassingen gerealiseerd kunnen worden en onder welke voorwaarden.
PR en promotie.
Onderzoeken op welke wijze de inkomsten van de Oude Kerk kunnen worden verhoogd.
Haalbaarheid op termijn en welke consequenties dat heeft voor eventueel interieur van de Oude Kerk.
De vraag : hoe kan deze prachtige plek multifuntioneler worden gebruikt leggen wij graag bij de ondernemers neer.
En dagen hen uit met ons op een creatieve manier mee te denken.
28 november beleggen wij een brainstormsessie, waarvoor wij jullie van harte uitnodigen.
Aanvang: 16.30 uur. Hapje/drankje wordt geregeld
Graag even laten weten of je komt: peterduval@hotmail.com

Verslag gemaakt door Monique BlomEvenemententeller

bedrijfsbezoek
Wempe Transport
Portret19

Dokter W. Nijestraat 34 - 2064 XC Spaarndam - info@ondernemersspaarndam.nl