© Powered by SiteSpirit

 
logo.png


Informatie toekomstproces: uitnodiging Experttafel op 04 maart

Bericht van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Geachte heer, mevrouw,

In het kader van het toekomstproces informeren wij inwoners, ondernemers en betrokkenen via een experttafel. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit onze gemeente en betrokken inwoners worden voor de experttafel uitgenodigd. Op 25 januari jl. vond de tweede tafel plaats in het gemeentehuis.

Graag nodigen wij u uit voor een extra experttafel op vrijdag 4 maart aanstaande van 16.00 - 17.30 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze extra tafel informeren wij u graag over de ingediende position papers van de vijf gemeenten en de behandeling daarvan in de commissievergadering van 10 maart aanstaande. Met name willen wij tijdens deze experttafel ingaan op de kernwaarde ‘dorps- en kernenbeleid’.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de tafel. Wij vragen u om u aan te melden in verband met de organisatie. Dat kan tot woensdag 2 maart 2016 via dit formulier (http://bit.ly/1KRj3aa ).
Als u zelf bespreekpunten heeft, dan ontvangen wij die graag per mail via communicatie@haarlemmerliede.nl. Meer informatie vindt u ook op onze website: www.haarlemmerliede.nl/actueel/horizon-en-stip-de-toekomst-van-de-gemeente.html


Met vriendelijke groet,

Marjolein Verhoeven
Communicatie
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Telefoon: 020 407 9000


logo_Haarlemmerliede_en_Spaarnwoude.jpg

Evenemententeller

2 april - Algemene Ledenvergadering

Dokter W. Nijestraat 34 - 2064 XC Spaarndam - info@ondernemersspaarndam.nl