© Powered by SiteSpirit

 
logo.png


Stichting Kinderopvang Spaarne

Al 20 jaar een begrip in Spaarndam

2014 is een bijzonder jaar voor de Stichting Kinderopvang Spaarne (SKOS). Twintig jaar geleden werden in Spaarndam bij peuterspeelzaal ’t Brinkertje, de deuren van kinderdagverblijf De Blokkendoos en buitenschoolse opvang, locatie De Boeg, geopend. Een vooruitstrevend concept om goede opvang te verzorgen voor kinderen van werkende ouders. Inmiddels is de SKOS gegroeid naar een organisatie met maar liefst 7 kinderdagverblijven, 27 peuterspeelzalen en 12 BSO’s in Haarlem en Spaarndam. Maar de ideen over kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn in de basis dezelfde gebleven.

Annelies Zoomers.jpg

Annelies Zoomers

‘De SKOS is een zelfbewuste, maatschappelijk betrokken organisatie. Wij willen eraan bijdragen dat ieder kind dat bij ons komt, goed toegerust op ontdekkingsreis gaat naar een zelfstandig bestaan’, zegt directeur-bestuurder Annelies Zoomers. ‘We ondersteunen kinderen om zich in hun eigen tempo en binnen hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen.’

Samen groot worden
De SKOS was de eerste organisatie met een pedagogisch beleidsplan. Een boekje waarin stond beschreven hoe de medewerkers de kinderen begeleiden en wat zij daarmee wilden bereiken. In al die jaren is er op educatief en pedagogisch gebied natuurlijk veel veranderd. ‘Wat overeind blijft is, dat wanneer kinderen zich emotioneel veilig voelen, ze zich durven te ontwikkelen en heel veel van elkaar leren. Dat maakt het samen opgroeien in een groep zo waardevol’, licht Annelies toe.

Uk & Puk: voor alle peuters
Zowel de peuterspeelzaal als het kinderdagverblijf is voor kinderen een fijne plek waar ze spelenderwijs worden voorbereid op de basisschool. De hele kleintjes volgen hun eigen dagritme, maar al gauw krijgen de kinderen activiteiten aangeboden die bij hun leeftijd passen. Naarmate de kinderen groter worden, leren ze spelenderwijs steeds meer dingen die ze tegen zullen komen op de basisschool. ‘Sinds april van dit jaar gebruiken we op kinderdagverblijf De Blokkendoos en peuterspeelzaal ’t Brinkertje het educatieve programma Uk & Puk’, vertelt Annelies. ‘De gemeente Haarlemmerliede heeft hier geld voor vrijgemaakt. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.’ De peuterleidsters en pedagogisch medewerkers zijn nu speciaal getraind om Uk & Puk zo goed en leuk mogelijk te gebruiken in de dagelijkse routine. Kinderen leren nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en  Lekker te spelen.

SKOS spelen.jpg

SKOS: laagdrempelig en betaalbaar
De SKOS let al sinds jaar en dag scherp op de kosten, zodat de opvang voor ouders betaalbaar blijft. Gesprekken met de gemeente Haarlemmerliede hebben er dit jaar toe geleid
dat de ouderbijdrage - die overigens inkomensafhankelijk is - voor alle peuterspeelzalen in de gemeente gelijk zijn gesteld. De tarieven voor ’t Brinkertje konden daardoor worden verlaagd. Ook het uurtarief voor het kinderdagverblijf is scherp: de SKOS is met het brutobedrag van € 6,50 de op n na goedkoopste aanbieder in de omgeving. Het komt regelmatig voor dat kinderen nog niet uitgespeeld zijn als papa of mama ze aan het einde van de dag komen halen. ‘Dat is eigenlijk de mooiste reactie die we kunnen krijgen’, besluit Annelies het gesprek.

logo SKOS.jpgEvenemententeller

nader bericht

Dokter W. Nijestraat 34 - 2064 XC Spaarndam - info@ondernemersspaarndam.nl