© Powered by SiteSpirit

 
logo.png


Bouwen van een sterk merk Spaarnwoude

Gezamenlijk promotieplan 2013 / 2014

Achtergrond en aanleiding
Recreatiegebied Spaarnwoude heeft op dit moment overwegend een maatschappelijke functie; de commerciële functie is bescheiden. Het gebied trekt uiteenlopende bezoekers die overwegend voor een specifiek doel komen. Van  ombinatiebezoeken is slechts op zeer beperkte schaal sprake. De
bezoeker ervaart het gebied onvoldoende als geheel en Spaarnwoude is op dit moment nog geen 'begrip' met een gerichte connetatie.

Met als doel om "meer bezoekers naar Spaarnwoude te trekken en hierdoor meer omzet te realiseren" hebben de ondernemers in Spaarnwoude eind 2012 het initiatief genomen om voor dit gebied een gezamenlijk promotieplan op te stellen. Kamer van Koophandel Amsterdam ontwikkelde een plan van aanpak en heeft Business Openers gevraagd een bijdrage te leveren aan specifieke elementen. Dit plan is het eindresultaat van een aantal maanden intensief met elkaar werken. Zowel procesmatig als inhoudelijk is een uitstekende basis gelegd voor succesvolle realisatie in de komende periode.

Hieronder volgt allereerst een korte toelichting op de aanpak. Daarna volgt de beschrijving van de verschillende deelresultaten:
- Beschrijving van het archetype / karakter van Spaarnwoude
- Ontwikkelde merkdefinitie en merkmeetlat voor Spaarnwoude
- Voorbeelden van toepassing van het merk in de individuele verhalen van ondernemers
- Vertaling van het merk in woord en beeld: logo, slogan, beeldmerk, lettertype, kleurstelling
- Uitgangspunten gezamenlijke promotie
- Doelstelling en doelgroepen gezamenlijke promotie
- Uitvoeringsplan

Naast dit beschrijvende document is een Power Point document opgeleverd voor illustratie en presentatie-doeleinden.

Aanpak
De volgende stappen zijn gevolgd:

1. Vaststellen van het merk Spaarnwoude (februari-maart 2013)
In een tweetal sessie met een selecte groep van ondernemers hebben we het karakter en de merkdefinitie van Spaarnwoude bepaald. Input hiervoor vormden resultaten uit de ronde interviews door de Kamer van Koophandel met een keur van stakeholders, desk research van reeds beschikbaar materiaal door Business Openers en een merktest ingevuld door de betrokken ondernemers.

2. Vertaling van de merkpositionering in huisstijl en communicatie (april 2013)
Vanuit de positionering van Spaarnwoude is een passende huisstijl ontwikkeld.Ook is met de betrokken ondernemers gewerkt aan het vertalen van het merk in hun eigen 'verhaal' – een tekst waarin zij hun onderneming presenteren in de geest van het merk Spaarnwoude.

3. Opstellen promotieplan (mei-juni 2013)
Tot slot is een uitvoeringsplan ontwikkeld voor gezamenlijke promotie van Spaarnwoude. Het geheel is gepresenteerd en besproken met de betrokken groep ondernemers, met een brede groep ondernemers o.a. van de ondernemersvereniging Spaarnwoude en met het Recreatieschap Noord-Holland.

Het merk Spaarnwoude
Bedrijven, organisaties, samenwerkingsverbanden, etc. zijn bewezen succesvoller als ze werken vanuit dát wat ze uniek maakt: hun identiteit en overtuiging, ofwel hun merk. Daarom zijn we met een afvaardiging van de ondernemers uit Spaarnwoude op zoek gegaan gaan naar een authentieke, relevante en onderscheidende merkpositionering voor Spaarnwoude.

Uit het desk research en de interviews bleek dat Spaarnwoude een authentiek gebied is dat door mensen vaak 'een verborgen parel tussen steden' of 'het best bewaarde geheim van Noord- Holland' werd genoemd. Het gebied kent een centrale ligging en is een groene oase in stedelijk gebied, waar het duidelijk een binding mee heeft. Het is 'dichtbij en je bent er toch even helemaal uit'.

Het gebied is verder heel veelzijdig, zowel qua landschap als qua activiteiten: naast wandelen, fietsen en lekker op een terrasje zitten bijvoorbeeld ook zaken als skieën, paintballen, quad rijden en de landelijk bekende festivals. Er komen recreanten van alle types en leeftijden, echter ze komen vrijwel altijd voor één specifieke activiteit.

Zowel ondernemers als bezoekers (bron: Recreatiemonitor) typeren het gebied niet erg 'karaktervol'. De meesten komen niet verder dan zaken als groen / natuur, ruimte, rust en diversiteit. Allemaal heel waar, maar weinig onderscheidend ten opzichte van andere gebieden. Zaak was dus om echt op zoek te gaan naar het authentieke, onderscheidende en relevante karakter van Spaarnwoude.

Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van het door Business Openers ontwikkelde en beproefde BrandPositioner© model. Van sterke merken is bekend dat ze gebaseerd zijn op één bepaald archetype, een oerkarakter. Mensen (bezoekers, klanten) herkennen een dergelijk karakter en vinden het logisch en aantrekkelijk. Het model kent 8 karakters aangegeven met verschillende kleuren (zie hieronder). Aan de bovenkant bevinden zich de meer uitgesproken karakters, aan de onderkant de meer ingetogen. Aan de linkerkant de meer sociaal geörienteerde karakters en aan de rechterkant de meer individueel ingestelde karakters.

Deelnemende ondernemers hebben een test ingevuld, waaruit het gewenste karakter van Spaarnwoude bleek. Dit is met hen en vele anderen bediscussieerd en werd door iedereen herkent en met enthousiasme omarmd.


Flyer - Help mee Spaarnwoude op de kaart te zetten

OVS_Flyer_Spaarnwoude.jpg

Als ondernemer in Spaarnwoude weet u dat er verrassend veel te beleven valt in de groene, weidse achtertuin van Amsterdam, Haarlem en Velsen. Uw hulp is nodig om van dit fantastische recreatiegebied een nog beter bezocht gebied te maken.


Huisstijl en Richtlijnen merk Spaarnwoude.jpg

Huisstijl en Richtlijnen merk Spaarnwoude


OVS_Spaarnwoude promotieplan juni 2013.jpg

Promotieplan Spaarnwoude


uitnodiging promotieplan Spaarnwoude 12 juni 2013.jpg

Uitnodiging informatieavond promotieplan Spaarnwoude


Eerste Verslag I Spy Spaarnwoude.jpg

Eerste verslag promotie Recreatiegebied Spaarnwoude


I Spy Spaarnwoude - plan van aanpak.jpg

plan van aanpak


verslag 1e bijeenkomst Spaarnwoude geeft Energie.jpg

Eerste bijeenkomst Spaarnwoude Geeft Energie - 29 januari 2015

Evenemententeller

bedrijfsbezoek
Wempe Transport
Portret19

Dokter W. Nijestraat 34 - 2064 XC Spaarndam - info@ondernemersspaarndam.nl