© Powered by SiteSpirit

 
logo.png


Een geluid van de Ondernemersvereniging Spaarndam e.o.

dorpsorgaan maart 2013

De economie krimpt forser en duurt langer dan verwacht. Herstelberichten blijven vooralsnog uit. Het aantal werklozen stijgt en het consumentenvertrouwen blijft laag. Aankopen worden uitgesteld en omzetten nemen af. Banken houden de hand op de knip en het aantal faillissementen neemt toe. Ook in onze directe omgeving.

Ondernemingen in de problemen
Kortom: even geen rooskleurige situatie. Iedereen kent tegenwoordig wel iemand in zijn directe omgeving die werkloos is geworden. Het zal u als inwoner van Spaarndam zeker niet zijn ontgaan dat ook in onze omgeving veel ondernemers tegen problemen aanlopen. In elke stad of winkelcentrum ziet u gesloten en lege panden. Deels zal de oorzaak te wijten zijn aan de toename van internetaankopen, deels voelt met name de detailhandel de gevolgen van de langdurige slechte economie. Ook in onze directe omgeving neemt de werkloosheid toe. In de sectoren horeca, recreatie en bouw zijn diverse banen komen te vervallen.

Lokale ondernemingen
Als Ondernemersvereniging van Spaarndam en omstreken hebben wij onder andere de doelstelling om onze lokale ondernemers te promoten. In iedere uitgave van het Dorpsorgaan kunt u zien wie onze leden zijn. In elke uitgave wordt een aantal (nieuwe) leden aan u voorgesteld. Verder werken wij aan een nieuwe website, waarin alle ondernemers zich persoonlijk aan u voorstellen. In de loop van dit jaar zal de vernieuwde website worden opgeleverd. Inmiddels is het aantal leden van de vereniging gegroeid tot boven de 80!

Diverse promotieacties
Jaarlijks brengt de Ondernemersvereniging in samenwerking met haar adverterende leden de Spaarndamse kalender uit, welke huis aan huis wordt bezorgd. Hierin proberen wij Spaarndam en omgeving op fotogenieke wijze op de kaart te zetten en u te attenderen op onze mooie omgeving. Inmiddels wordt de kalender zeer gewaardeerd onder inwoners van Spaarndam en verre omstreken. U kent natuurlijk ook de (gratis) plattegrond van Spaarndam en omstreken, eveneens een uitgave van de vereniging, in samenwerking met adverterende ondernemers. Deze uitgaves zijn verkrijgbaar bij tal van ondernemingen in de horeca, recreatie, detailhandel en VVV. Voor vele bezoekers van ons dorp of onze omgeving is dit een onmisbare kaart bij fiets- en wandelroutes, waarbij uiteraard diverse 'stops' kunnen worden ingelast. Ook de intocht van Sinterklaas wordt financieel ondersteund door de ondernemersvereniging. Daarnaast zijn enkele ondernemers daar individueel actief bij betrokken.

Kansen zien en benutten
Spaarndam is een mooie kleine plaats met een beperkt aantal inwoners. Men kent elkaar en daardoor is de onderlinge betrokkenheid groot. De ligging kenmerkt zich door water en groen. Uiteraard willen wij als ondernemersvereniging deze karakteristieke kenmerken behouden. Wellicht biedt deze omgeving ook kansen om dit groen en water beter te 'benutten'. Een voorbeeld is een aanlegsteiger om doorvarende passanten ons dorp te kunnen laten bezoeken. De Kamer van Koophandel is een project gestart onder de naam 'Haarlemmer Olie' om in samenwerking met regionale ondernemersverenigingen, waaronder ook die in Spaarndam, door middel van beperkte financiŽle injecties, de regionale economie een 'boost' te geven.

Initiatieven positief benaderen
Ondernemen in Spaarndam is vanwege deze beperkte omvang een gewaagd avontuur, met name voor ondernemers die aangewezen zijn op de directe verkoop aan particulieren. Verschillende ondernemingen zijn mede afhankelijk van omzetten van buiten Spaarndam, van toerisme, dagjesmensen, passanten of bezoekers uit de directe omgeving. Denk daarbij aan bedrijven in horeca, recreatie, detailhandel. Om die reden willen wij diverse initiatieven in onze omgeving niet direct uitsluiten. Wij willen initiatieven op een positieve manier benaderen en denken vanuit mogelijkheden. Niet elk persoonlijk belang kan prevaleren boven een (groter) maatschappelijk belang. Spaarndam moet een actief en bruisend karakter houden. Zo is ons dorp immers ook ontstaan; vanuit bedrijvigheid rondom de sluizen, waarvan zowel passanten als bewoners kunnen profiteren. Het opnieuw schutten in de Sluiskolk is een voorbeeld van een positief initiatief.

Oplossen parkeerproblemen
Wij zien een mogelijke oplossing voor bijvoorbeeld het parkeerprobleem, door het aanleggen van een parkeerstrook op de Kerklaan met schuine parkeervakken, een opknapbeurt van het parkeerterrein voor het landje van Gruijters, de aanleg van een parkeerplaats achter het Rijnlandshuis. Verder is er een prima parkeerplaats bij de wielerbaan. Met een betere bewegwijzering kan het verkeer, van de bezoekers aan het oude dorp, vanaf alle kanten ontlast worden, waardoor de verkeersdruk op de dijk afneemt.

Positieve betrokkenheid, stop de 'tegen'trend
De Spaarndamse ondernemers zijn altijd bereid om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan het dorp, mede vanuit hun betrokkenheid. Het verenigingsleven in Spaarndam is bijzonder groot. Ook hier dragen veel ondernemers aan bij. Uiteraard zijn de ondernemers bereid om mee te denken aan oplossingen voor bestaande problemen, maar dan wel vanuit een positieve invalshoek. Wij willen de huidige trend om overal 'tegen' te zijn, keren. We 'gŠŠn' voor gewoon gezond verstand, voor een (ook) economisch gezond dorp in een prettige omgeving met voldoende voorzieningen! U toch ook? De economische crisis biedt naast problemen ook mogelijkheden en kansen. Wij proberen vanuit onze passie op een positieve wijze te ondernemen en mee te denken aan oplossingen of die creŽren.

Ambassadeurs gezocht
Wij willen u als bewoner en klant daarvoor als ambassadeur inzetten. Geef het door als u fan bent van een onderneming in de Spaarndamse regio. Tegen een positieve persoonlijke ervaring kan geen reclamecampagne op. Het voorzieningenniveau in Spaarndam is nog steeds heel redelijk. Ondanks het feit dat een aantal bedrijven is verdwenen en de werkgelegenheid in de laatste jaren aanzienlijk is teruggelopen.

Behouden wat we hebben!
Feit is wel dat, als een onderneming zijn deuren moet sluiten, dit definitief is. Er zal geen opvolger staan te wachten om de 'winkel' voort te zetten of nieuw leven in te blazen. Wij hopen dat, ondanks de huidige economische tegenwind, het voorzieningenniveau van onze middenstand
op peil kan blijven of zelfs vergroot kan worden.

Onze oproep aan u is: 'Maak er gebruik van!'

Als ondernemers zullen wij er alles aan doen om onze dienstverlening, onze producten en de klanttevredenheid te verbeteren.
Heeft u een klacht? Kan het beter? Zeg het ons! Wij proberen dit voor u op te lossen.
Bent u tevreden? Word ambassadeur en vertel het voort!


Evenemententeller

nader bericht

Dokter W. Nijestraat 34 - 2064 XC Spaarndam - info@ondernemersspaarndam.nl